2021-06-03 DRIFTSTÖRNING Mail från SPECTER BUSINESS MANAGEMENT

17:40 Kommunikationen och förbindelsen är åtgärdad. Mailen har levererats ut successivt. Störningen är avslutad.

Vi ber om ursäkt för eventuella bekymmer som det kan ha inneburit för er och era kunder.

16:00 Vår drift-partner har ringat in problemet tillsammans med internet-leverantören och arbetar nu med att återställa förbindelsen. Beräknas vara löst under sen-eftermiddagen/kvällen.

15:14 Tyvärr har vår leverantör inte lyckats lösa problemet ännu. Det har högsta prioritet och de arbetar med sin internet-leverantör för att få igång kommunikationen.
Specter Business System påverkas inte i övrigt, mail läggs i kö och levereras senare.

11:15 Störningen i mail-leverans från systemet pågår tyvärr fortfarande. Mail läggs i kö och behöver INTE skickas igen, de kommer levereras.

09:15 Störningen och arbete för att lösa leverans pågår fortfarande. En förbindelse med mail-systemet är påverkat. Specter Business Management påverkas inte i övrigt.

OBS. Mail behöver inte skickas om. De levereras när störningen blivit uppklarad.

08:00 Pågående. Det är för närvarande störningar i systemet och mail från Specter Business Manager levereras inte till mottagaren.
Tekniker arbetar med problemet.

2020-09-03 DRIFTSTÖRNING SPECTER BUSINESS MANAGEMENT

22:15 Driftmiljön är återställd till normal kapacitet.

17:00 Störningen kl 13:29-14:32 berodde på en felkonfiguration av vår driftpartner. Vi jobbar nu med dem för att återställa till full kapacitet. Systemet har väl utbyggd kapacitet så det ska inte märkas i någon större utsträckning att det är reducerad kapacitet nu.
Vi ber om ursäkt för de problem som störningen har inneburit för er.

14:34 Systemet är igång igen med något reducerad kapacitet. Arbetet fortgår för att återställa.

14:17 Åtgärder för att återställa felaktig konfiguration pågår. Vi har inte någon bra prognos om när det beräknas vara klart. Problemet ska vara inringat.

14:01 Störningen beror på en felkonfiguration i vår miljö av vår driftpartner. Arbete pågår med högsta prio för att få igång det.

13:46 Störningen pågår fortfarande. Vår drift-partner felsöker i sin miljö.

13:30 Vi har en driftstörning och Specter Business Management fungerar inte. Felsökning pågår.

INFORMATION OM DRIFTSTÖRNINGAR

Vi har under de senaste veckorna drabbats av ett flertal störningar där systemet varit väldigt segt, senast var något kortare i måndags den 13:e juli kl 13:12-13:19 och idag onsdag 15:e juli kl 07:33-07:40.

Vår driftpartner har haft problem att komma till rätta med störningarna och de åtgärder som gjorts i deras nätverks-infrastruktur har inte fått avsedd effekt. De arbetar nu med långsiktiga lösningar samtidigt som kapaciteten på befintliga system ökas ytterligare för att motverka dessa prestanda-störningar.

Ambitionen har hittills varit att komma tillrätta med problemen då sommaren inte är en bra tid för oss eller er kunder att göra större åtgärder.
Störningar är självklart ännu sämre och vi tillsammans med vår driftpartner har högsta fokus på att komma till en långsiktig lösning.

Tyvärr har vi under denna period även drabbats av två andra större störningar, den 29:e juni och den 3:e juli (se tidigare inlägg). De störningarna har inte samband med de här prestandaproblemen men det är såklart mycket olyckligt att de sammanfallit och inneburit problem för er.

2020-07-08 DRIFTSTÖRNING SPECTER BUSINESS MANAGEMENT

Störningen den 8/7 var en överbelastning i internet-trafiken hos vår driftpartner. De arbetar med åtgärder för att det inte ska återkomma.

8:05 Störningen med långa svarstider förefaller vara uppklarad. Vi väntar besked från vår driftpartner.

07:29 Det är för närvarande störningar i systemet som kan upplevas som segt. Tekniker arbetar med problemet.


2020-07-03 DRIFTSTÖRNING SPECTER BUSINESS MANAGEMENT

23:59 Vi har nu säkerställt att alla våra tjänster och applikationer, inklusive kassorna, är uppe och fungerar som de skall igen. Vi har under eftermiddagen och kvällen haft en tätt dialog med vår driftpartner, som kommer att återkomma med en detaljerad rapport till oss om det inträffade felet. Vi på Specter ser mycket allvarligt på det inträffade driftstoppet och kommer fortsätta dialogen med vår driftspartner för att vara helt säkra på att situationen inte ska uppstå igen. Vi beklagar den inträffade incidenten och hur den har påverkat er verksamhet och era kunder

22:55 Nu är samtliga tjänster uppe och snurrar igen och kassorna kan åter kommunicera med kontrollenheterna. Vi fortsätter att bevaka tjänster och har en nära dialog med vår driftleverantör.

21:50 Vår driftleverantör har gjort vissa framsteg men kontakten med kontrollenheterna fungerar fortfarande inte som den skall. Övriga applikationer och tjänster fungerar som de skall. Vi jobbar för fullt med vår driftpartner att lösa kontakten med kontrollenheterna.

20:43 Kontakten men kontrollenheterna som kassorna använder fungerar fortfarande inte. Våra driftpartner jobbar för fullt för att återställa kontakten. Övriga applikationer och tjänster fungerar som de skall.

19:50 De flesta av våra tjänster är nu uppe och snurrar med undantag av kassorna. Vi jobbar för fullt med att hitta en lösning.

19:15 Vår driftleverantör jobbar för fullt för att få upp alla våra tjänster och applikationer. Vi informerar så snart vi har mer information.

18:56 Läget är oförändrat. Vissa tjänster är uppe och snurrar och vi jobbar med våran driftpartner att få igång resterande tjänster och applikationer.

18:41 Våra tjänster fungerar sporadiskt för tillfället. Vi jobbar för fullt med att få upp alla våra applikationer och tjänster.

18:21 Vissa av våra tjänster börjar komma upp nu men allt är inte online ännu. Vi jobbar för fullt med vår driftpartner för allt skall fungera så snart som möjligt.

18:02 Tyvärr så har vi fortfarande ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat. Vår driftpartner jobbar för fullt med alla resurser. Vi beklagar de problem som detta innebär för er och er verksamhet.

17:44 Vi har tyvärr fortfarande ingen prognos när driftstörningen kan vara uppklarad utan inväntar information från vår driftpartner.

17:29 Driftstörningen pågår fortfarande. Inväntar prognos på när det kan vara uppklarat från vår driftpartner.

17:12 Vi har fortfarande en driftstörning och just nu har vi ingen prognos när det kan vara uppklarat. Vi inväntar information från vår driftpartner.

16:57 Felsökning pågår fortfarande av tekniker på plats i serverhallen.

16:42 Tekniker jobbar fortfarande på att lösa problemet.

16:25 Vår driftpartner har för närvarande störningar, vilket påverkar våra system.  Tekniker arbetar med problemet.

 

 


2020-06-29 DRIFTSTÖRNING SPECTER BUSINESS MANAGEMENT

11:15 Störningen är uppklarad.

10:30 Våra tekniker har sannolikt ringat in felet och arbetar med en korrigering för ett externt system som bidrar till störningen. Det bör fungera nu igen.

10:15 Det är för närvarande störningar i systemet. Felsökning pågår.

09:35 Det är för närvarande störningar i systemet. Tekniker arbetar med problemet.